Ὁσία Ξένη, ἡ ἁγία τῶν ξένων

Οσία Ξένη, η αγία των ξένων
Ο εφημέριος του Ιερού Παρεκκλησίου της Οσίας Ξένης Κάτω Πατησίων, π. Γεώργιος Γανωτής, παρουσιάζει τον βίο της Οσίας και εξηγεί την σημασία της λειτουργίας του Ιερού Παρεκκλησίου της στο πολυθόρυβο κέντρο της πρωτεύουσας.