Ὁμιλία στὴ Μονή Ταξιαρχῶν Ἐπιδαύρου

Ομιλία στη Μονή Ταξιαρχών Επιδαύρου
Ομιλία του γέροντα Ιωσήφ, στη Μονή Ταξιαρχών Επιδαύρου, τη Δευτέρα, ‎21 ‎Ιουλίου ‎2008, σε ακροατήριο που το αποτελούσαν κυρίως οι μοναχές της Μονής Ταξιαρχών και της Μονής Καλαμίου Επιδαύρου.