Ὁμιλία περὶ ὑπομονῆς – Μωϋσὴς Ἁγιορείτης

Ομιλία περί υπομονής – Μωϋσής Αγιορείτης
Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Μωϋσής Αγιορείτης.