Ὁδοιπορικό στὸ Μπουρούντι καὶ στὴ Ρουάντα

Ιεραποστολικό οδοιπορικό στο Μπουρούντι και στη Ρουάντα
Δείτε εικόνες από τις δύο αυτές αφρικανικές χώρες- Μπουρούντι και Ρουάντα – έτσι όπως τις κατέγραψε τον Άυγουστο του 2013 η ομάδα των νέων της ενορίας του Αγ.Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και του Αγ.Νικολάου Φιλοπάππου (0 – 25:32 )
Η ομιλία του θεοφιλέστατου επισκόπου κ. Ιννοκεντίου (25:33 – 42:30)
Η ομιλία του π. Γεωργίου Σχοινά από ( 42:31 – έως τέλος του βίντεο.)

Πηγή: http://synodoiporia.blogspot.gr/