Ὀρθόδοξος Μοναχισμός (μέρος 1ο)

Ορθόδοξος Μοναχισμός (μέρος 1ο).
SOPHIA: Secret Wisdom Documentary – Orthodox Christian Monasticism.