Ἱεραποστολή εἶναι νὰ ζεῖς τὴν Ἐκκλησία

Ιεραποστολή είναι να ζεις την Εκκλησία
Ο Αρχιτέκτων Νικόλαος Φουρνάρης μιλάει για την Ιεραποστολή μέσα από την εμπειρία του κοντά στον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο.