Ἱερά Μονή Κωνσταμονίτου Ἁγίου Ὄρους

Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους
Απόσπασμα της ταινίας : ΑΘΩΣ “ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ” ,του Βασίλη Μάρου.