Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Ἀγγλία

Η Ορθοδοξία στην Αγγλία
Ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware μιλά για την παρουσία και το ποιμαντικό έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αγγλία.