Ἡ Ἱερωσύνη – Μetropolitan Anthony (Bloom) of Sourozh

Η Ιερωσύνη Metropolitan Anthony (Bloom) of Sourozh
Κήρυγμα του Μητροπολίτη Αντώνιου του Sourozh για το έργο ενός ιερέα.
Sermon on ordination of a priest. On Priesthood.