Ἡ ἕκτη αἴσθηση

Η Έκτη αίσθηση.
Ξέρεις πώς μπορείς ν’ αναγνωρίσεις έναν πραγματικό φίλο;

Είναι αυτός που μπορείς να μοιραστείς μαζί του τη σιωπή.

Μιχάλης Δέλτα: Sixth Sense / δίσκος: Forbidden Poetry.