Ἡ ἐκκοσμίκευση στὴν ἐκκλησία

Η Εκκοσμίκευση στην Εκκλησία
Ομιλεί ο π. Πέτρος Χιρς
Annual Fundraiser for Holy Trinity Monastery at the Four Seasons Restaurant in London Ontario, Canada – Topic: On Secularism (στον κοσμικό χαρακτήρα) by Fr Peter Heers

Please see www.doxalpha.com for more details.

There is an English video with similar content also posted, please be sure to check it out – both talks were given at the same time, I cut them later into each language to make viewing easier (hopefully that helps). Thanks.