Ἡ Ἐκκλησία ὡς Οἶκος τοῦ Θεοῦ

Η Εκκλησία ως Οίκος του Θεού.
Κήρυγμα του Μητροπολίτη Αντωνίου του Sourozh, την Κυριακή των Αγίων Πάντων: Ας δούμε ο ένας τον άλλον ως παιδιά του Θεού – με αγάπη και χαρά (Ιούνιος 1999).