Ἡ Ἁγία Γραφή στὴν ψηφιακή ἐποχή

Η Αγία Γραφή στην ψηφιακή εποχή
Ο π. Ραφαήλ μιλά παρουσιάζει τον τρόπο που το Ευαγγέλιο φτάνει σε όλο τον κόσμο με ένα κλίκ