Ἡ ἀρετή τῆς ὑπομονῆς

Η αρετή της υπομονής.
Το πείραμα με το ζαχαρωτό είναι ένα διάσημο τέστ αυτής της έννοιας που διεξάγεται απο τον Walter Mischel στο Stanford University και συζητήθηκε απο τον Daniel Goleman στο φημισμένο έργο του.
Το 1960 σε ένα γκρούπ τετράχρονων παιδιών τους δόθηκε απο ένα ζαχαρωτό με την υπόσχεση ενός δεύτερου, μόνο άν κατάφερναν να περιμένουν για 20 λεπτά προτού καταναλώσουν το πρώτο.
Κάποια παιδιά μπορούσαν να περιμένουν και κάποια δεν μπορούσαν.
Οι ερευνητές λοιπόν ακολούθησαν την πρόοδο του κάθε παιδιού στην εφηβεία του και κατέδειξε ότι εκείνα με την ικανότητα της υπομονής μπορούσαν καλύτερα να προσαρμοστούν και ήταν πιο αξιόπιστα
(αποδείχτηκε μέσω της έρευνας στην οποία συμμετείχαν οι γονείς και οι δάσκάλοι τους) και μάλιστα έβγαλαν τον υψηλότερο βαθμό στις τελικές σχολικές εξετάσεις.

The marshmallow experiment is a famous test of this concept conducted by Walter Mischel at Stanford University and discussed by Daniel Goleman in his popular work.
In the 1960s, a group of four-year olds were given a marshmallow and promised another, only if they could wait 20 minutes before eating the first one.
Some children could wait and others could not.
The researchers then followed the progress of each child into adolescence, and demonstrated that those with the ability to wait were better adjusted and more dependable (determined via surveys of their parents and teachers),
and scored an average of 210 points higher on the Scholastic Aptitude Test.