Ἡ ἀργία εἶναι μήτηρ πάσης κακίας

Η αργία είναι η μήτηρ πάσης κακίας.
Ομιλεί ο Γέροντας Γρηγόριος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους.

– Εργασία και προσευχή.
– Διακονία και λατρεία.