Ἡ ἀποθήκη τῆς ἐλπίδας

Η Αποθήκη της ελπίδας
Μια ταινία αφιέρωμα στα θύματα που προκάλεσε η πείνα στην Αθήνα.
Ο αριθμός των 300000 ανθρώπων που έγινε δεκτός αμφισβητείται πλέον έντονα στις μέρες μας, τα
θύματα της πείνας ήταν πολύ περισσότερα και το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν παιδιά.