Ἡ ἀγάπη περνάει ἀπό πολλά κύματα

Η αγάπη περνάει από πολλά κύματα
Saddest Thai commercial “Sister” (Eng Sub)