Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ

Η χάρη του Θεού.
Ομιλία του Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Ελισαίου.