Ἡ ταπεινοφροσύνη κατά τὸν Ἅγιο Ἰσαάκ τὸν Σύρο

Η ταπεινοφροσύνη κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο
Ομιλεί ο π. Δημήτριος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους.
Η ομιλία έγινε στις 15-7-2015.