Ἡ σωτηρία βρίσκεται μόνο ἐπάνω στὸ Σταυρό

Η σωτηρία μας βρίσκεται μόνο επάνω στο Σταυρό.
Η Ταπείνωση,η δοκιμασία,η θυσία.
Ομιλεί ο Γέροντας Αρσένιος Papacioc, πνευματικό παιδί του γέροντα Κλεόπα Ιλίε. Ο γέροντας Αρσένιος είχε φυλακιστεί πολλές φορές από το κομμουνιστικό καθεστώς και συχνά κρυβόταν στα δάση για να αποφύγει την σύλληψη.