Ἡ σπηλιά τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἡ σπηλιά τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το σπήλαιο της αποκάλυψης στην Πάτμο.Η Μετάστασις του Αγίου Ιωάννου εορτάζεται 26 Σεπτεμβρίου.

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,Μετάσταση,Πάτμος,Αποκάλυψη