Ἡ σημασία τῆς ἐμπειρίας στὸ ὀρθόδοξο βίωμα

Ο Κλάους Κένεθ μιλά για την σημασία της εμπειρίας στο ορθόδοξο βίωμα.
Ο Κλάους Κένεθ, συγγραφέας και μουσικός, σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλά για την σημασία της εμπειρίας στην ζωή του ανθρώπου και ειδικά στο ορθόδοξο βίωμα