Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴ μᾶς – Ὁ Θεὸς καὶ ἐσὺ – Γέροντας Μωϋσῆς Ἁγιορείτης +

Η παρουσία του Θεού στην ζωή μας – Ο Θεός και εσύ
Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Μωϋσής ο Αγιορείτης.