Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου (στὰ ἑλληνικά)

Επεξεργασία : Ενορία Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης.