Ἡ Παναγία τύπος καί διδάσκαλος

Η Παναγία τύπος και διδάσκαλος
Ομιλεί ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος.