Ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ – π. Ζαχαρίας (Ἔσσεξ)

Η Παναγία Μητέρα του Θεού – π. Ζαχαρίας (Έσσεξ)
Ομιλεί π. Ζαχαρίας από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας.
“Η Παναγία σε αυτό τον κόσμο, από νήπιο, βρεφική ηλικία, είχε μία ασυνήθιστη αγάπη για το Θεό. Και παραδομένη όπως ήτανε μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί προσευχομένη, αισθάνθηκε την ομοουσιότητά της με όλο το γένος των ανθρώπων στην καρδιά της. Και τότε άρχισε η πρεσβεία της, ακόμη μέσα στα Άγια των Αγίων, για όλο τον κόσμο. Πάνω σε αυτή τη ζέση της προσευχής διάβαζε τον Προφήτη Ησαΐα. Και εκεί ήρθε στο χωρίο που λέει: «ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ (Ησαΐας ζ΄, 14). Το πνεύμα της κόλλησε σε αυτό το στίχο και προσευχή της άλλαξε και άρχισε να προσεύχεται: «ο Θεός των Πατέρων μου, αξίωσόν με να είμαι η υπηρέτρια αυτής της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλ». Και πάνω σε αυτή τη ζέση αυτής της ταπεινής προσευχής εμφανίζεται ο Αρχάγγελος και της λέει: «όχι η υπηρέτρια, αλλά αυτή η ίδια η μητέρα του Εμμανουήλ «Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» (Λουκ. α΄,28).” (Γ. Ζαχαρίας Έσσεξ).
Απόσπασμα από ομιλία του στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, στις 16/8/2021.

© Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά 2021