Ἡ Παναγία μας, ὁδὸς ἀσφαλὴς καὶ σωτήριος γιὰ τοὺς νέους – Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος †

Η Παναγία μας, οδός ασφαλής και σωτήριος για τους νέους
ΙΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2015 – 18/10/2015
Ομιλία με θέμα: “Η Παναγία μας, οδός ασφαλής και σωτήριος για τους νέους”
Ομιλητής:Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.