Ἡ Νίκη τῆς Σαμοθράκης

Η Νίκη της Σαμοθράκης.
Πως γίνεται η διαδικασία συντήρησης και τις μεθόδους που ακολουθούν.

Η απόδοση στα ελληνικά έγινε από τον ιστότοπο www.agiazoni.gr