Ἡ μυστηριακὴ καὶ ἐνοριακὴ ζωὴ ἑνὸς νέου

Η μυστηριακή και ενοριακή ζωή ενός νέου και η σχέση του με τον ιερέα
Ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χριστοδούλου, εφημέριος Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, συγγραφέας μιλάει στην Πεμπτουσία για τη μυστηριακή και ενοριακή ζωή ενός νέου και τη σχέση του με τον ιερέα.