Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ὡς διδάσκαλος τῆς προσευχῆς

Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ὡς διδάσκαλος τῆς προσευχῆς.
Ηγούμενος Ι.Μ.Κουτλουμουσίου Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος η Παναγία.
Θέμα :Η Μητέρα του Θεού ως τύπος και διδάσκαλος της προσευχής.
Διοργάνωση : Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης.

Πηγή : Άπαντα Ορθοδοξίας