Ἡ μεγάλη ἰδέα ἑνὸς μικροῦ λαοῦ – Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης

Η Μεγάλη ιδέα ενός μικρού λαού
Ομιλεί ο Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης (Ιβηρίτης)
– 29/09/2022