Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὴ σύγχρονη ἐποχὴ – Ἱερομόναχος Ἀντίπας

Η μαρτυρία του Αγίου Όρους στη σύγχρονη εποχή
Για πάνω από χίλια χρόνια, το Άγιον Όρος έχει υπάρξει πραγματικό στολίδι για την χριστιανοσύνη, μια πνευματική πηγή η οποία στις μέρες αποτελεί ένα αναγκαίο στοιχείο για την διατήρηση της ορθής πίστης. Σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει συνεχώς, το Άγιον Όρος έχει αποτελέσει έναν σταθερό παράγοντα εκκλησιαστικής ενότητας, παρά τις πολλές δυσκολίες που ο τόπος έχει αντιμετωπίσει ανά τους αιώνες.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα
————————————————

Ακούγεται ο Οκτάηχος Πολυέλεος του Πέτρου Εφεσίου