Ἡ μάχη τοῦ Καλπακίου

Η μάχη του Καλπακίου
Το ντοκιμαντέρ είναι μια αναδρομή στην εμπλοκή της Ελλάδας στο πόλεμο του 1940, στο «ΟΧΙ» του Μεταξά, στην επιστράτευση και περιγράφει την ιστορία της 8ης Μεραρχίας του στρατηγού Κατσιμήτρου και τις πρώτες μάχες που έγιναν στην περιοχή του Καλπακίου, με αφηγήσεις δύο πολεμιστών σε αυτές τις μάχες.

Πηγή: http://www.pemptousia.gr/2013/10/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%8440-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/