Ἡ κυρά τῆς Ρῶ Δέσποινα Ἀχλαδιώτη

Η κυρά της Ρω Δέσποινα Αχλαδιώτη
Φρέντυ Γερμανός