Ἡ κοινωνική συμπεριφορά πλουσίων καὶ φτωχῶν

Η κοινωνική συμπεριφορά των πλουσίων και των φτωχών
Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για μία έρευνα του Πανεπιστημίου Berkley, σχετικό με την κοινωνική συμπεριφορά των πλουσίων και των φτωχών.
Τα συμπεράσματα ήταν πως οι πλούσιοι είναι εκείνοι που συχνά παρανομούν, ψεύδονται και φέρονται άνισα απέναντι στους άλλους ανθρώπους έχοντας μία αίσθηση ισχύος.