Ἡ κεκρυμμένη στὰ βιβλικά κείμενα Χάρις

Η κεκρυμμένη στα βιβλικά κείμενα Χάρις του Αγίου Πνεύματος.
Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Μπαλαμάντ και Καθηγητής Βιβλικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Μπαλαμάντ, Αρχιμ. Ιάκωβος Kihalil, μιλάει για τον εμπειρία και το βίωμα που κρύβεται πίσω από τις λέξεις του βιβλικού κειμένου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η μελέτη του λόγου του Θεού στα μοναστήρια της Αντιοχείας διαρκούσε 6-7 ώρες, τρόπο με τον οποίο περνάει η Χάρις του Αγίου Πνεύματος την οποία κατέχει Απόστολος, στους μελετητές των Γραφών.