Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος +

Η κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου
Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα: Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Ἡ ἔννοια τῶν Θεομητορικῶν Ἀμφίων.
Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας
A/A: 100 Ημερομηνία : 02-07-2000