Ἡ εἴσοδος στὸ φρούριο

Η είσοδος στο φρούριο
Ένα οπτικοακουστικό animation από τον Matthias Müller.