Ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς

H εικόνα της Πεντηκοστής
Στα πλαίσια της εκπομπής “Σήμερα είναι Κυριακή”, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, το 1987,

ο θεολόγος και εκδότης κ. Δημήτρης Μαυρόπουλος προσεγγίζει την νόημα της γιορτής της Πεντηκοστή “διαβάζοντα