Ἡ Γέννηση καὶ ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ

Η Γέννηση και ο Σταυρός του Χριστού και το κακό στον κόσμο.
Ομιλεί ο π. Αντώνιος Πινακούλας, (θεολόγος, συγγραφέας).
Το Ευαγγέλιο στον σύγχρονο κόσμο: συναντήσεις με χριστιανούς και θύραθεν στοχαστές.
Παρασκευή 17 Μαΐου 2012,

Η γέννηση και ο σταυρός του Χριστού και το κακό στον κόσμο,