Ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Ἅγιο Νεκτάριο

Ένα αφιέρωμα στον Άγιο Νεκτάριο
Ο Άγιος Νεκτάριος ο εν Αιγίνη
Αφηγείται ο π. Ανδρέας Ντότσικας, της Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Αιγίνης.