Ἔρευνα στὸ Βρετανικό γιὰ τὸ χρῶμα τῆς ζωφόρου

Η έρευνα που κάνουν στο Βρετανικό για το χρώμα της ζωφόρου.

A new technique unveils ancient colour at the British Museum