Ἑλλάδα, Σταμάτης Σπανουδάκης

Ελλάδα, Σταμάτης Σπανουδάκης.