Ἐσὺ πόση χαρὰ νοιώθεις; Πῶς ἡ ἀφθονία μᾶς ἔκλεψε τὴ χαρὰ – Κικὴ Τζωρτζακάκη

Εσύ πόση χαρά νοιώθεις; Πως η αφθονία μας έκλεψε τη χαρά
Η αφθονία σκότωσε τη χαρά μας.
Η οικογενειακή σύμβουλος Κική Τζωρτζακάκη έρχεται να μας μιλήσει για τη χαρά, για τη χαρά που χάσαμε λόγω της αφθονίας. Πάρτε χαρτί και μολύβι γιατί μαζί θα κάνουμε ένα απλό τεστ για να μετρήσουμε τα επίπεδα της χαράς στη ζωή μας.