Ἐπέζησε ἀπὸ ἄμβλωση (1)

Ἡ Gianna Jessen ἐπέζησε ἀπό ἄμβλωση.

Κάνει μία σειρά ὁμιλιῶν γιὰ νὰ καταθέσει τὴν ἐμπειρία της καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης. 

Eἶχε πεῖ παλαιότερα :”Εἶμαι κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό μοῦ δίνει ἀξία”.
 
Τὸ δεύτερο μέρος θὰ δημοσιευθεῖ τὴν ἑπομένη, 19-1-2010.

Μετάφραση-ἀπὸδοση στὰ ἑλληνικά ἀπὸ www.agiazoni.gr