Ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν Πατέρα Παΐσιο

Ρακοβαλής Αθανάσιος:Ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν Πατέρα Παΐσιο.
Μία κατάθεση ψυχής και παρακαταθήκη ζωής αιωνίου, μιλώντας για το εύοσμο άνθος, το σκεύος εκλογής, το χαριτόβρυτο γόνο της Καππαδοκίας και Κονίτσης το καύχημα, τον Πατέρα Παΐσιο.