Ἐθελοντισμός: Διακονία ἀγάπης ἤ αὐτοπροβολή

Εθελοντισμός: Διακονία αγάπης η ευκαιρία αυτοπροβολής
Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σισανίου & Σιατίστης κ. Παύλου με τίτλο: «Εθελοντισμός: Διακονία αγάπης η ευκαιρία αυτοπροβολής»
Εκδήλωση για τον εθελοντισμό 6/11/2014