Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, Anthony Bloom

Κήρυγμα του Μητροπολίτη Αντώνιου του Sourozh για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ.