Ἅγιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης ὁ Βατοπεδινός

Ἁγιος Ἰωακείμ ὁ Παπουλάκης ο Βατοπεδινός
Στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἀναδείχτηκαν σπουδαῖες ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες βοήθησαν τὸ ὑπόδουλο Γένος μας νὰ κρατήσει τὴν πίστη του στὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν ἐθνική του ταυτότητα. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὁ ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ Ἰθακήσιος, ὁ ἀποκαλούμενος Παπουλάκης. Γεννήθηκε στὸ μικρὸ χωριὸ Καλύβια τοῦ τότε δήμου Πολυκτορίων Ἰθάκης, στὰ 1786 καὶ τὸ βαφτιστικό του ὄνομα ἦταν Ἰωάννης. Πατέρας του ἦταν ὁ Ἄγγελος Πατρίκιος, Ἰθακήσιος πλοίαρχος, καὶ ἡ μητέρα του ἡ Ἁγνὴ ἀπὸ τὴν Πρέβεζα. Ἦταν εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα. Λίγο μετὰ τὴ γέννησή του, ἡ μητέρα του πέθανε καὶ ὁ πατέρας του ἔκαμε δεύτερο γάμο…

Μύριες δόξες στὸν Χριστό μας γιὰ τοὺς ταπεινοὺς ὑπουργούς Του, τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἀρσένιο Κωτσόπουλο, ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ προφήτου Ἠλιοὺ Παγκρατίου, τὸν ἱερομόναχο Νεκτάριο τῆς ἱερᾶς μονῆς ἁγίου Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, καθὼς καὶ τὸν πρωτοπρεσβύτερο Νεκτάριο Μαμαλοῦγκο τῆς ἱερᾶς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, γιὰ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία ἀγκάλιασαν αὐτὴ τὴν ταπεινὴ προσπάθεια ὑπομένοντας τὶς ὑποδείξεις καὶ τὶς συνεχεῖς παρατηρήσεις μας γιὰ τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα πρὸς δόξαν ἀϊδίου τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ὠφέλεια διψασμένων ψυχῶν.