Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής
Εκπομπή Μαρτυρία
Ομιλεί ο Κύριος Γεώργιος Τσακαλίδης Διδάκτωρ της Θεολογίας και Θρησκειοπαιδαγωγός.